RUT-avdrag

Så här fungerar RUT-avdraget

Du som köper rot- eller ruttjänster ansöker inte själv om rot- eller rutavdraget. Det gör den som utfört arbetet. Hen drar av en del av arbetskostnaden på fakturan till dig. Rot- och rutavdraget räknas ihop och är sammanlagt max 50 000 kronor per person och år. Om du kan ta del av avdraget eller inte beror på hur mycket skatt du har betalat in under året och vilka andra avdrag du gjort.

Krav på dig som köpare

  • Du måste ha fyllt minst 18 år vid beskattningsårets utgång
  • Du är bosatt i Sverige eller betalar skatt i Sverige för minst 90 procent av din totala inkomst
  • Du måste ha betalat för arbetet före årsskiftet för att avdraget ska komma med i din deklaration året efter
  • Du ska ha rutavdrag kvar att utnyttja.
  • Du måste betala tillräckligt med skatt för att kunna få dra av för rutarbete.
  • Ett dödsbo kan få rutavdrag men enbart för arbete som är utfört före dödsfallet.

Bostaden

För att utnyttja rutavdraget måste du helt eller delvis bo i bostaden där tjänsten utförs. Om du har dubbel bosättning räknas båda som bostad. Även fritidshus, andelslägenhet eller en stuga som du äger eller hyr för kortare eller längre tid räknas som bostad. Du kan även få rutavdrag för arbete i dina föräldrars bostad om du har betalat för arbetet.

Alla våra tjänster är berättigade till rutavdrag

Våra städuppdrag
Städning Krav för rutavdrag: Arbetet ska utföras i bostaden, se Krav på din bostad. Rutavdrag ges för dammsugning, dammtorkning, diskning och fönsterputsning städning av skåp, lådor, kyl och frys samt altaner; se även rengöring av altandäck under Rengöring och underhåll (rot). byte av glödlampor och säkringar flyttstädning och inflyttningsstädning samt nödvändig flytt av möbler för att städ- och rengöringsarbete ska kunna utföras; se även Flyttjänster (rut) enklare rengöring av spisfläkt; se även rengöring av imkanaler under VVS (rot) städning i en stuga eller fritidsbostad som hyrs under kortare eller längre tid.
Våra trädgårdstjänster
Rutavdrag ges för gräsklippning, krattning, ogräsrensning, mossbekämpning, vattning och gödning av gräsmattor och rabatter klippning och uppgrävning av häckar, rosor och buskar beskärning och fällning av träd höstgrävning av trädgårdsland och hopsamling av trädgårdsavfall inför bortforsling samt kompostering och omgrävning av komposter stubbfräsning eller annat arbete med att ta bort stubbar, till exempel användning av ecoplug flistuggning samt vedkapning och stapling av ved från träd som vuxit på tomten röjning av sly, vass och tång på tomten eller vid strandkanten som tillhör tomten återställande av mark efter att träd och buskar tagits bort.
Snöskottning
Arbetet ska utföras i, eller i nära anslutning till, bostaden. Rutavdrag ges för snöskottning av gårdsplaner, uppfarter, hus- och garagetak borttagning av istappar snöröjning, sandning och saltning av trottoarer som utförs i nära anslutning till bostaden om kommunen kräver att fastighetsägaren håller trottoaren is- och snöfri.

Undantag från rut

bortforsling av skräp och gamla möbler till en återvinningsstation eller liknande.Inget avdrag ges för grovstädning med mer avancerad utrustning, till exempel högtryckstvättar eller skur- och golvboningsmaskiner, eller för hyra av sådan utrustning poolrengöring städning av gemensamhetsutrymmen i flerfamiljshus, till exempel ett trapphus eller en gemensam tvättstuga ommöblering och omstrukturering av hemmiljön, så kallad homestyling
Inget avdrag ges för: asfaltering, sten- och plattläggning samt anläggning av gräsmattor, trädgårdsgångar, uppfarter, staket och murar; se även Gräv- och markarbete (rot) bortforsling av trädgårdsavfall nedplockning av frukt från träd installation, service och reparation av gräsklippare skadedjursbekämpning plantering av nya blommor, växter och träd, även om de ersatt något som tagits bort rådgivningstjänster, till exempel trädstatusbedömning och trädgårdsdesign kostnader för verktyg och maskiner, till exempel traktorer, skyliftar och gräsklippare arbete på skogsmark eller på gemensamhetsytor i en samfällighet.
Inget avdrag ges för snöskottning eller snöröjning på gemensamma ytor och byggnader i en samfällighet, till exempel en garagelänga.

Läs mer: skatteverket rut